This is an excerpt from Anna Maria Fusaro's and Jerzy Fusaro's novel "Chooquatacka" in English, German and Polish:

ÜBER DAS BUCH: „Bankenkrise. Wirtschaftskrise. Internationaler Terrorismus. Rezession, Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Wo liegen die Wurzeln, was kann man dagegen tun? Sind womöglich unsere Kinder daran schuld? Der Erfinder Greg Crane macht bei der Beobachtung von Kindern eine sensationelle Entdeckung, die die Welt nicht mehr die alte sein läßt. Er entwickelt daraus ein neues Produkt, das Chooquatacka, mit dem er der Menschheit einen Weg in eine bessere Zukunft ebnen will.“

O KSIĄŻCE: „Kryzys finansowy. Międzynarodowy terroryzm. Recesja, inflacja oraz masowe bezrobocie. W czym tkwi przyczyna i jak można temu zaradzić? Może odpowiedź dadzą nam nasze dzieci? Wynalazca Greg Crane, obserwując dzieci przy zabawie, dokonuje niezwykłego odkrycia, które na zawsze odmieni oblicze świata. Powstaje wynalazek, chooquatacka, za pomocą którego chce stworzyć lepszą przyszłość dla całej ludzkości. Jednak nie każdemu podoba się taki bieg wydarzeń. Ukryte struktury władzy, które od niepamiętnych czasów wpływają na losy ludzkości, będą starały się za wszelką cenę go powstrzymać. Czy uda się Crane’owi zwyciężyć zło?”

ABOUT THE BOOK: "Bank crises. Economic crises. International terrorism. Recession, inflation, mass unemployment. What are the causes and what can be done about it? Could our children be to blame? Watching children at play one warm spring day in California, the inventor Greg Crane makes a sensational discovery – and the world will never be the same again. Based on his amazing findings, he develops a new product, the Chooquatacka, which he hopes will help pave the way to a better future for mankind."